Udvidelse af Dybbølsbro 

Bedre plads for cyklister

 

Aarsleff Rail A/S har i samarbejde med Per Aarsleff A/S for Københavns Kommune udført en udvidelse af Dybbølsbro mellem Kalvebod Brygge og Ingerslevgade. Projektet består af to nye stålbroer: En ny stålbro over Kalvebod Brygge ved Fisketorvet og en ny stålbro ophængt mellem den eksisterende vejbro og stibro fra Kalvebod Brygge til Ingerslevsgade. Den nye bro skaber bedre plads til de 21.000 cyklister, 7.000 biler og 13.000 fodgængere, der dagligt krydser broen.

 

Jernbane i drift under arbejdet

Stålbroen fra Kalvebod Brygge til Ingerslevsgade krydser ikke mindre end 12 stærkt trafikerede jernbanespor, heraf den tættest trafikerede del af S-banen. Driften på sporene har været opretholdt under langt hovedparten af arbejdet. Opgaver, der har krævet sporspærringer er udført om natten. Således er fx indløft af broelementer og opgaver på kørestrømsanlæg foretaget i aften- og nattetimerne for at forstyrre trafikken mindst muligt. Gennem hele udførselsperioden har vi håndteret planlægning af sporspærringer, kørestrømsafbrydelser, ressourceallokering og en væsentlig del af projektets logistik

 

Specialkompetence

Udover forstærkning af eksisterende fundamenter, søjler og udskiftning af brolejer har vi etableret stilladser og midlertidige arbejdsplatforme for broarbejderne. Her har vores store erfaring med arbejde over jernbanespor og store stationsrenoveringer midt i en storby med masser af trafik, givet bygherren sikkerhed for klare linjer til DSB og Banedanmark.

 

Vi har ombygget kørestrømsanlægget for sporene under broen, der var ophængt i de eksisterende fundamenter, ligesom vi har sænket en eksisterende kørestrømsportal og etableret potentialudligning.

 

OC-Samarbejde

I samarbejde med Per Aarsleff har vores konstruktionsafdeling klargjort de to eksisterende broer til montage af den midtliggende stålbro og indhejst 55 broelementer på

8 t. Sammen med Banedanmark udarbejdede vi en detaljeret drejebog for arbejder med indvirkning på jernbanedriften.

 

FAKTA

I alt 440 tons stål:

i form af 55 broelementer. Hvert element vejer 8 tons, er 3,6 meter bredt og 10 meter langt.

 

Bygherre

Københavns Kommune

 

Aftaleform

Hovedentreprise

  

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S i joint venture

med Aarsleff A/S

 

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

 

Anlægsperiode

Maj 2018 - juni 2019

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com