Sporfornyelse

Helsingør-Klampenborg
 

Aarsleff-Spitzke har i to etaper udført en omfattende sporfornyelse på Kystbanen mellem Helsingør og Klampenborg. Projektets 2 hovedindsatser var på hver 44 døgn i sommerferieperioden 2017 og 2018. Mens der i sommeren 2017 blev arbejdet fra Helsingør til Nivå, udførtes der i 2018 opgaver mellem Nivå og Klampenborg.

På strækningsafsnittene bestod sporfornyelsesarbejder af ballastudskiftning, ballastsanering, svelleudveksling og bygning af nyt spor på delstrækninger. På stationerne Helsingør, Snekkersten, Nivå, Rungsted Kyst, Skodsborg og Klampenborg udførtes sporfornyelse med ballastudskiftning, udveksling af et stort antal sporskifter og afvandingsarbejder.
 

Komplicerede grundvandsforhold

Syd for Helsingør Station installerede Aarsleff Rail i samarbejde med Aarsleff A/S et omfattende sugespidsanlæg for at holde sporarealet tørt. Anlægget gjorde det muligt at etablere nye dræningssystemer og udføre arbejderne i sporet uden at blive generet af grundvand.


I sammenhæng med sporarbejderne udførte Aarsleff Rail desuden banetekniske arbejder på hele strækningen, justerede kørestrømsanlægget efter endt sporarbejde og var ansvarlig for afprøvning og ibrugtagning af sikringsanlæg.

 

Projektstyring og jernbanesikkerhed

Aarsleff Rail fungerede som hovedansvarlig for gennemførelsen af projektet. Bygherrekontakt, planlægning, myndighedshåndtering og jernbanesikkerhed samt logistik blev håndteret af Aarsleff Rail, der desuden leverede størstedelen af materiel og mandskab.

 

Konstruktionsopgaver ved siden af sporarbejdet

Ved siden af sporarbejderne gennemførte Aarsleff Rail broarbejderne E6 og E7, der bestod af renovering af perrontunneller på Vedbæk, Snekkersten og Espergærde stationer og renovering af broer ved Ullerødvej, Torpenvej og Nivå.

 

FAKTA

  • 18 km skinne- og svelleudveksling
  • 10,9 km ny sporkasse
  • 4,6 km ballastrensning
  • Udveksling af 54 sporskifter inkl. sporskiftevarme
  • Justering af kørestrømsanlæg
  • Ombygning, afprøvning og ibrugtagnings ansvarlig af sikringsanlæg
  • 9 km dræn og afvanding
  • 500 m dæmningsudvidelseBygherre

Banedanmark

 

Entreprenør

Aarsleff-Spitzke I/S

 

Underentreprenør

Aarsleff Grundvand

  

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Rambøll Danmark A/S

 

Anlægsperiode

Juni - august 2017 & 2018

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com