JERNBANESIKKERHED

 

Aarsleff Rail kan levere alle former for jernbanesikkerhedsydelser ved arbejder på og ved trafikerede jernbanespor og stationer i Danmark, herunder:

 

 • planlægning af projektudførelse inden for gældende jernbanesikkerhedsregler
 • udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner- og instruktioner
 • bestilling af sporspærringer
 • bestilling af kørestrømsafbrydelser
 • søgning af dispensationer.

Desuden råder vi over jernbanesikkerhedspersonale, som varetager jernbanesikkerheden under arbejdets udførelse, herunder:

 

 • SR-arbejdsledere (SR1 og SR2)
 • sporspærringsledere til strækninger med de nye signalsystemer på både S-bane og fjernbane
 • OR-arbejdsledere til letbanearbejde
 • kørestrømsteknisk personale
 • sikringsteknisk personale
 • maskinførere til skinnekørende gravemaskiner
 • lokomotivførere til fremføring af arbejdskøretøjer (herunder egne kørelærere).

 

Vi har følgende certifikater:

EU-Sikkerhedscertifikat.

Certifikatet giver tilladelse til kørsel med egen trækkraft udenfor sporspærringer i forbindelse med infrastrukturarbejder. Med certifikatet har vi mulighed for at køre på fjernbanestrækninger med det nye signalsystem.

 

DS21001 certifikat udstedt af Bureau Veritas. 
(Ledelsessystemer for jernbanesikkerhed – infrastrukturarbejde).

Certificeringen betyder, at vi kan levere ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold og hermed opfylde vores kunders krav til styring af jernbanesikkerheden.

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com