HOVEDSTADENS LETBANE RING 3

Totalentreprise

Luftfotos, oktober 2023

 

Sporanlæg og tog til Københavns 28 kilometer dobbeltsporede nye letbane leveres af Aarsleff Rail A/S og konsortiepartnerne Siemens AG og Siemens A/S

Transportsystemkontrakten består af projektering, levering og udførelse af det samlede sporanlæg fra Ishøj til Lundtofte i alt cirka 28 kilometer dobbeltspor gennem 8 kommu­ner. I kontrakten er ligeledes projektering, levering og udførelse af alle 29 stationer, kom­plet kørestrømsanlæg samt levering af 27 togsæt, der skal befordre de 13-14 millioner passagerer som det forventes årligt vil benytte letbanen.

 

Et komplekst projekt med mange grænseflader

Hovedstadens Letbane anlægges i tæt bebyggede og trafikerede områder. Projektet er karakteriseret af mange grænseflader til entrepriser langs letbanens linjeføring, herunder ikke mindst de anlægsentreprenører, der skal anlægge letbanens trace og brokonstruktioner, med hvem der skal samarbejdes omkring de overordnede projekteringsløsninger. Det samme gælder entreprenøren, der har ansvar for opførelsen af letbanens drifts- og vedligeholdscenter.

 

I både design- og anlægsfasen tages særligt hensyn til de sygehuse, der ligger nær letbanen, ligesom øvrige interessenter langs banen håndteres i samarbejde med bygherre. Desuden er der grænseflader til ledningsejere, trafikmyndigheder og sidst men ikke mindst de 8 kommuner som letbanen passerer.

 

Organisation og struktur

Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Aarsleff Rail A/S, Siemens AG, Tyskland og Siemens A/S, Danmark, med COWI som konsortiets rådgiver. Indenfor konsortiet er opgaverne fordelt efter hver enkelt organisations ekspertise. Siemens har ansvaret for design af det komplette kørestrømsanlæg og strømforsyning samt leverer af en stor del af udrustningen, bl.a. transformatorer og samtlige togsæt. Aarsleff Rail har ansvar for sporanlæg, ballastering og justering, stationsanlæg samt etablering af komplet kørestrømsanlæg samt installationsarbejder på forsyningsstatio­nerne. Alle arbejder udføres af Aarsleff Rail i egenproduktion.

 

FAKTA

 • Leverance af komplet 28 km langt, dob­beltsporet letbanesystem
  inkl. vognmateriel, kørestrøm, samt systemets kontrol- og
  vedligeholdelsesfaciliteter, herunder:
 • Udlægning og afretning af skærver
 • Lægning af skinner og sveller på hhv skærvelag og Slab Tracks,
  udført af anlægsentreprenørerne
 • Udførelse af sporskifter
 • Projektering, levering og udførelse af alle arbejder med perroner,
  stationsbygninger og transformerstationer
 • Projektering, levering og udførelse af kom­plet kørestrømsanlæg:
  herunder master og mastefundamenter
 • Levering af 27 togsæt

 

Bygherre

Hovedstadens Letbane I/S

 

Totalentreprenør 

Siemens Aarsleff, består af Aarsleff Rail A/S, Siemens AG,
Siemens Danmark A/S, samt Cowi A/S som rådgiver.

 

Aftaleform

Totalentreprise

 

Anlægsperiode

Marts 2018 til 2025

 

 

Ringvej 3 ved Glostrup Okt 2023
UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com