Persondata-

erklæring

Aarsleff Rail ønsker med denne persondataerklæring at forklare, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Aarsleff Rail er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:
Aarsleff Rail A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att.: CFO Jesper Mohrsen

Aarsleff Rail udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

2. Hvordan indsamler Aarsleff Rail personoplysninger?

Personoplysninger indsamles på følgende vis:

 • På B2B-marked, fx registrerer vi oplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • Via browser cookies
 • Ved indskrivning når der kommer gæster
 • Via TV-overvågning.

 

TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved virksomhedens indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception samt ved vareindlevering.

 

3. Hvilke informationer indsamler Aarsleff Rail?

Der indsamles blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger
 • Browserinformationer.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Der indsamles udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et eller flere af de formål, der beskrives nedenfor:

 • Administration af din relation til Aarsleff Rail
 • Salg og markedsføring over for kunder
 • Sikkerhed
 • Opfyldelse af lovkrav. 

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Aarsleff Rail baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler først og fremmest personoplysninger om eksterne parter, fordi vi har en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Eksempler på legitime interesser, som vi forfølger, er blandt andet registrering af kontaktpersoner hos samarbejdspartnere, sikkerhed samt statistik om adfærd på hjemmesiden.

 

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder. De er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Aarsleff Rail behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Aarsleff Rail har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, Aarsleff Rail har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Aarsleff Rail alle oplysninger, som Aarsleff Rail ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Aarsleff Rail efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Adgangen til dine personoplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til os enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Anmodningen fremsendes til:
Aarsleff Rail A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att.: CFO Jesper Mohrsen

Eller til persondataansvarlig@aarsleffrail.com

 

Vi vil inden for en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mailadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Vi kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (fx at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller hvis den ønskede handling må anses for at være yderst kompliceret (fx anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Aarsleff Rail

Når du søger en stilling hos os, behandles de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan vi bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af vores HR-afdeling samt den relevante afdelingsleder.

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares i vores interne it-systemer.

Det er alene relevante ledere og HR-afdelingen, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Hvis du bliver ansat hos os, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med vores interne persondatapolitik.

 

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i seks måneder efter afslaget er givet. Vi indhenter i nogle tilfælde samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i længere tid.

Vi beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 8 i nærværende erklæring.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, vi behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker, at Aarsleff Rail sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til vores HR afdeling via e-mail på jobrail@aarsleffrail.com eller via telefon 87 34 30 00.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover vores interne systemer benytter vi os af eksterne leverandører til it-services. Vi har databehandleraftaler med alle relevante eksterne leverandører.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

9. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside:

 • Tracking: Vi tracker antallet af besøgende, deres navigationsmønster på sitet, og hvorfra de kom ind på sitet (via søgemaskine, link eller lignende)
 • Tredjeparts-cookies: Via vores website er der tilgang til funktioner fra andre sites. Videoer, links eller lignende kan indeholde cookies fra disse sites – eksempelvis kan de tracke, at du bruger en funktion på deres site via vores site. Tredjepart kan eksempelvis være en udbyders kommentar- eller blogfelt, Vimeo eller YouTube.

 

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til vores behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til:
Aarsleff Rail A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att.: CFO Jesper Mohrsen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer i denne erklæring meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Aarsleff Rails hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af erklæringen nedenfor.

November, 2018.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com