MIDLERTIDIG RINGBANESTATION

VED NY ELLEBJERG

 

Aarsleff Rail A/S har for Metroselskabet I/S anlagt en midlertidig endestation for S-banelinjen Ringbanen. Den midlertidige station er nødvendig for at give plads til bygningen af en ny metrostation på Sydhavnsmetroen, der skal anlægges under Ny Ellebjerg Station. Ny Ellebjerg bliver med Sydhavnsmetroens åbning i 2024 et trafikknudepunkt med tilslutning til S-bane og fjerntogsforbindelser.

 

Station i drift under arbejdet

Flytning af en komplet S-banestation er en omfattende opgave. Den midlertidige station er placeret ved siden af den oprindelige station og vi har i videst mulige omfang arbejdet uden at påvirke driften på S-bane og fjernbane. Passagererne har derfor kunne benytte S-banestationen under langt hovedparten af byggeperioden. Jernbanesikkerhed og kørestrømsafbrydelser er håndteret af Aarsleff Rails egen jernbanesikkerhedsorganisation. 

 

Omfattende flytning

Arbejdet med at anlægge den midlertidige station har bl.a. bestået i støbning af fundamenter til gangbro/elevatorer/trapper, opbygning af perron med lange betonforkanter, indhejsning af elevatorer, gangbro i flere elementer samt trapper. Perronen er derefter flisebelagt og forsynet med aptering.

Den oprindelige stations sporanlæg optog vi i en sporspærring. Hovedparten af spor og sporskifter genanvendte vi ved den midlertidige station. I forvejen havde vi etableret ny sporkasse hvor det lod sig gøre og udført forberedende kørestrømsarbejder. Det genanvendte spor blev lagt på plads med vores SUM-udstyr, der er et effektivt redskab til flytning af op til 120 m lange sporrammer.

Inden flytningen af sporene demonterede vi alle sikringstekniske komponenter som fx signaler, linjeleder kabeldåser. Disse blev genmonteret på deres nye placering, hvorefter anlægget blev afprøvet og testet med testtog før sporet blev åbnet for drift. 

 

Koordinering med naboprojekter og aflevering

Vi delte adgangsvej og byggeplads med andre entreprenører i området og skulle desuden tage hensyn til naboer mht. støj og vibrationer. For at bygherrens aflevering af projektet til Banedanmark kunne forløbe gnidningsfrit udarbejdede vi dokumentation til kvalitetssikring og CSM-proces sideløbende med udførelsen. Vi gjorde brug af vores mange års erfaring med at aflevere projekter til Banedanmark og DSB.

 

FAKTA

  • Montering af 55 m gangbro og 3 elevatorer
  • Afgravning 6000 tons jord
  • 1000 m3 underballast og 1000 t skærveballast
  • 90 m ny Ø-perron med belægning og aptering
  • 770 m sporombygning
  • Flytning af 4 sporskifter
  • 1400 m ny kørestrømsanlæg
  • 24 nye kørestrømsfundamenter og master

 

Bygherre

Metroselskabet I/S
 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Underentreprenør

Bladt Industries A/S
MR Motech ApS  

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Cowi A/S

 

Anlægsperiode

Januar 2018 - februar 2019

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com