AARHUS LETBANE

VEDLIGEHOLD AF LETBANEN

 

Aarhus Letbane trafikerer et 117 km langt spornet bestående af to eksisterende jernbanestrækninger til Odder og Grenå samt en nyanlagt letbanestrækning i det centrale Aarhus. Den første letbanestrækning blev åbnet 23. september 2017.  Vedligeholdelseskontrakten omfatter vedligehold af spor, sikringsanlæg, stærkstrøminstallationer, kørestrømsanlæg, broer og andre konstruktioner, afvanding, arealpleje af spornære områder samt vinterberedskab.

 

Kontrakten blev indgået i august 2016 og arbejdet påbegyndt straks efter - før Aarhus Letbane påbegyndte driften. Selvom letbanenettet på det tidspunkt ikke var sat i drift er et minimumsvedligehold af de eksisterende jernbaner nødvendigt før de genåbnes som letbanespor.

 

Dagligt vedligehold og større udbedringer

Vedligeholdelsesarbejderne omfatter en lang række normbaserede opgaver, som sikrer en tilstand, der er sikkerhedsmæssig, kvalitetsmæssig og økonomisk optimal og som samtidig bidrager til at Aarhus Letbane hele tiden kender deres baners tilstand. Det er et fokuspunkt, at vedligeholdsarbejderne direkte eller indirekte skaber værdi for Letbanens kunder.

 

De normbaserede vedligeholdelsesopgaver omfatter bl.a. gående linjeeftersyn, kontrol og smøring af sporskifter, opmålinger (relativ beliggenhed, ultralyd, rifler og bølger, køretrådsbeliggenhed, køretrådsslid), overkørselseftersyn, eftersyn og rengøring af sikringsanlæg, sporskiftevarme mv.

 

Kontrakten indeholder også tilstandsbaseret vedligehold, som indebærer udbedringsarbejder eller udskiftninger af komponenter, når almindelig vedligeholdelse ikke længere er tilstrækkelig.

 

Nogle af de væsentligste tilstandsarbejder bliver justering af spor og sporskifter, skinneslibning, skinne- og svelleudskiftninger i både ballasteret spor og slab-track, udskiftning af større dele i sporskifter, svejsevedligehold, udskiftning af sporskifte- og bomdrev samt kørestrømskomponenter.

 

Vagtberedskab og fejlretning

Vagtberedskab og fejlretning på letbanen er også en del af kontrakten. Ved fejl, som enten forstyrrer eller afbryder driften af trafikken, kaldes Aarsleff Rails vagtberedskab ud af letbanens kontrolcenter. Aarsleff Rail står således til rådighed i næsten alle døgnets timer – undtaget de 4 timer hver nat, hvor der ikke er drift på banen. Vagtberedskabet hos Aarsleff Rail omfatter både kørestrøms-, spor- og sikringskompetencer.

 

Samarbejde

Med Aarhus Letbane i fuld drift bliver driftsselskabet en forholdsvis lille organisation, der støtter sig til flere specialiserede virksomheder, der bidrager til den daglige drift.

 

Samarbejdet mellem de involverede parter er derfor en uhyre vigtig parameter i forbindelse med den daglige drift.

 

Sammen med parterne Aarhus Letbane, Stadler og Keolis har Aarsleff Rail deltaget i samarbejdsseminarer, hvor grundlaget for samarbejdet om at drive en velfungerende letbane er skabt. Det er målsætningen at letbanens kunder ikke oplever 4 forskellige virksomheder, men at alle medarbejdere på letbaneopgaver bliver opfattet som repræsentanter for Aarhus Letbane.

 

 

FAKTA

 • Vedligehold og eftersyn af 117 km jernbanespor
  fordelt på 14 km spor anlagt som slab-track og
  resten som ballasteret spor
 • Eftersyn, smøring og 88 sporskifter
 • 117 km køreledningsanlæg
 • 45 overkørselsanlæg
 • Justeringsvedligehold af 103 km spor og
  88 sporskifter efter behov

 

Bygherre

Aarhus Letbane 
 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Aftaleform

Rammeaftale

  

Anlægsperiode

August 2016 - juni 2022

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com