E1 SIKRINGSANLÆG

FREDERIKSSUNDSBANEN

 

Som led i en omfattende sporfornyelse på S-bane fra Valby til Frederikssund har Aarsleff Rail A/S ombygget og håndteret strækningens sikringsanlæg i forbindelse med sporarbejderne. Arbejdet krævede koordinering med andre entrepriser på strækningen, hvor der udover sporarbejder også udførtes kørestrøms- og broarbejder af flere entreprenører.

 

Kabelflytninger og beskyttelse af sikringsanlæg

En del af entreprisen bestod af flytning og tilbageflytning af kabler i ca. 32 km kabelrender langs sporet. I forbindelse med sporarbejderne skulle kablerne flyttes, så der kunne arbejdes frit i spor og sporkasse. 56 km linjeleder i strækningens HKT-anlæg blev også flyttet, ligesom øvrige sikringskomponenter blev demonteret inden sporarbejdet blev indledt. Efter færdiggørelse af sporet blev komponenter og linjeleder genmonteret.

Kabelflytningen udførte vi maskinelt med en egenudviklet kabelrulle monteret på skinnekørende gravemaskine. Kabelrullen sikrer en nænsom håndtering af kablerne, når de flyttes fra kabelrenden.

 

Ombygning af sikringsanlæg og sporskiftevarme

Aarsleff Rail gennemførte som led i entreprise E1 ombygning af sikringsanlæggene for Valby, Herlev og Ballerup. Arbejdet bestod af ombygning af sporskiftestrømløb, HKT-kodninger, herunder hastighedsændringer.

 

På samtlige sporskifter udførte vi ombygning til sporskiftevarme System 2000, herunder montering af varmelegemer, transformere og sikringsbokse. Desuden gennemførte vi trækning og montering af gruppekabler til forsyning af sporskiftevarmen mellem styre-

tavler og skifter, inkl. udførelse af forlængelse af kabler ved sikringsbokse.

 

48 timers ibrugtagningsperiode

Efter de omfattende arbejder gennemførte vi en ibrugtagningsperiode på 48 timer forud for frigivelse af strækningen til drift. Ibrugtagningen indeholdt bl.a. afprøvning af 151 sporisolationer og HKT-afsnit.

 

Stor kapacitet indenfor sikringsarbejde

Sikringsanlæg er vitale for en sikker drift på banen og sideløbende med E1 på Frederikssundsbanen udførte Aarsleff Rail en lignende entreprise i Jylland i forbindelse med sporfornyelsen på strækningen Langå-Hobro.

 

FAKTA

  • 32 kilomenter omlægning af kabler
  • 200 kabelsplidsninger
  • 18 kilometer kabelhåndtering og beskyttelse
  • 56 kilometer HKT linjeleder
  • 230 kabeldåser
  • 11 sporskiftedrev

Bygherre

Banedanmark

 

Entreprenør

Aarsleff Rail A/S

 

Aftaleform

Hovedentreprise

  

Rådgiver

Atkins A/S

 

Anlægsperiode

Marts 2018 - august 2018

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com