Signalanlæg på 
S-banen

Komplet udskiftning af signalanlæg

 

Aarsleff Rail A/S arbejder i perioden 2012-2021 med omfattende fornyelsesarbejder langs med S-banen i Storkøbenhavn. Kontrakten, der indeholder en komplet udskiftning af S-banens nuværende signalanlæg, udføres som underentreprise for Siemens A/S, der leverer de nye signalanlæg. Installationsarbejderne bliver udført i konsortium med hollandske Strukton Rail A/S. 

 

Hvorfor skal signalanlæggene udskiftes?

Op mod to tredjedele af de nuværende signalanlæg på S-banen er teknisk forældede og dermed ikke længere stabile i drift. Det betyder, at der er stor risiko for forsinkelser og nedbrud i togdriften. Med udskiftningen af signalanlæggene forventes det, at op mod 80 % af de forsinkelser, der skyldes signalfejl, forsvinder.

 

Arbejder udføres i etaper

Kontrakten, som bliver udført i etaper frem mod 2021, indeholder en komplet udskiftning af de eksisterende signalanlæg. I sommeren 2012 udførte vi en teststrækning ved Taastrup på 1.300 meter, hvor alt vores udstyr og vores løsninger blev testet. Strækningen blev desuden brugt som referenceområde for bygherre og kunder.

 

I foråret 2013 begyndte vi på fase 1, som omfatter strækningen Jægersborg-Hillerød. Her etableres blandt andet fem større teknikbygninger og udlægges 290 kilometer kabel.

 

Sikringsanlæg holdes i drift

Det eksisterende sikringsanlæg holdes i drift under hele installationsperioden for ikke at genere togdriften. Sikkerheden under vores arbejder er et meget vigtigt aspekt, som vi har særligt fokus på under vores arbejder langs med S-banen.

 

Arbejder, der foregår på og langs jernbaner i drift, er forbundet med store risici, og vi anvender med fordel vores erfaringer fra tidligere arbejder.

  

FAKTA

  • 37 teknikbygninger
  • 32 km kabelrender
  • 1.300 km kabel
  • 780 radiomaster
  • 600 sporskiftedrev
  • 1.100 akseltællere
  • 3.800 baliser


Bygherre

Siemens

Banedanmark

 

Entreprenør

Strukton-Aarsleff JV

 

Aftaleform

Underentreprise

 

Samarbejdspartner

Strukton Rail A/S

 

Anlægsperiode

2012-2021

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com