Sporfornyelse på Vestfyn

57 km jernbane

 

Aarsleff-Spitzke Konsortium I/S har udført ballastsanering på en af Danmarks mest centrale jernbanestrækninger.

Jernbanestrækningen tværs over Fyn er en af Danmarks travleste jernbaner. Opgaven med at rense ballast på 57 kilometer af strækningen krævede derfor grundig planlægning ned til mindste detalje. I tilgift indeholdt kontrakten med Banedanmark 20 kilometer ny sporkasse og udskiftning af 30 sporskifter og sporkasser på 6 stationer på strækningen mellem Fredericia og Odense.

Et solidt fundament for sporene betyder højere komfort for passagererne og mindre risiko for forsinkelser.

 

Opretholdelse af drift

For at genere færrest mulige passagerer var flere af arbejderne på strækningen begrænset til helligdage og ferieperioder, hvor der traditionelt rejser færre passagerer med tog.

 

De store arbejder blev indledt i påsken, hvor sporskifterne på to stationer blev udskiftet. For at opretholde togdriften i løbet af sommeren arbejdede vi kun i et spor ad gangen, imens det andet spor var åbent for trafik. Vores nøje planlægning gjorde det muligt for os, at gennemføre de krævende opgaver på den begrænsede plads.

 

104 timers sporspærring over fem dage

I midten af maj skulle vi i løbet af en kun 104 timers sporspærring fordelt på 24 timer med trafik i nabospor, 56 timers totalspærring og endnu 24 timer med trafik i nabospor udføre talrige aktiviteter på strækningen mellem Fredericia og Odense. For at kunne udføre arbejdet havde vi i denne periode 450 medarbejdere i gang på den relativt korte strækning.

 

Efter sporarbejderne udførte vi indregulering af kørestrømsanlægget inden strækningen blev frigivet til drift.

 

Vi udførte arbejdet over en periode på i alt 101 dage og afleverede til den aftalte tid.

 

FAKTA

 • 20 km sporkasse
 • 57 km ballastrensning
 • 30 sporskifter udskiftet
 • 13 sporskifter nedlagt
 • 80.000 tons bagharp
 • 120.000 tons skærver
 • 25.000 tons stabilgrus
 • 65 km spændingsudligninger
 • 700 termitsvejsninger
 • 5 km dræn og afvanding
 • 57 km tilpasning af kørestrømsanlæg

 

Bygherre

Banedanmark

 

Entreprenør

Aarsleff-Spitzke Konsortium I/S

 

Underentreprenør

Bravida Danmark

Willke/Barslund 

Arkil/Strukton

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Rambøll A/S

 

Anlægsperiode

Marts - september 2015

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com