Sporfornyelse mellem Høng og Ruds Vedby 

Opgradering af en sjællandsk lokalbane

 

I den sidste halvdel af 2016 stod Aarsleff Rail for arbejdet med at forny den enkeltsporede jernbane mellem Høng og Ruds Vedby på Lokaltog A/S-strækningen Tølløse og Slagelse. Opgraderingen skulle sikre, at der igen kunne køre tog på hele strækningen, der havde været lukket mellem Høng og Ruds Vedby på grund af det nedslidte spor.

 

Gennemgribende modernisering

Sporfornyelsen indeholdt en komplet fjernelse og udskiftning af sveller og skinner. I alt er der udskiftet omkring 11.800 sveller og lagt over 2.000 ton nye skinner på den ca. 7,5 kilometer lange strækning. De gamle skinner fra 1905 havde en vægt på 32 kg/m, mens de nye skinner vejer 60 kg/m. Sporudskiftningen blev foretaget ved hjælp af et mere end 750 meter langt sporombygningstog, der i én arbejdsgang fjernede de gamle træsveller og skinner og udskiftede dem med nye skinner og betonsveller.  

Med i projektet var også ballastrensning med det formål at udskifte og rense skærvelaget i den gamle sporkasse. På sin vej fjernede ballastrensetoget alt i sporkassen, og vi har derfor efterfølgende pløjet nye kabler ned på strækningen.  Efter justering af sporet og endelig klargøring til ibrugtagning blev strækningen genåbnet i midten af december 2016.

 

Fokus på samarbejde

Mellem 20-40 medarbejdere fra Aarsleff Rail var indsat på sporombygningen gennem perioden. Alle var særligt uddannet til at arbejde på lokalbanen ved siden af deres sædvanlige bane- og maskinuddannelser. Med vores fokus på konstruktiv dialog forløb samarbejdet med bygherre og underentreprenører særdeles godt.

Med et moderne spor udgør Lokalbanen igen et vigtigt element i den midtsjællandske lokaltrafik og renoveringen har også muliggjort, at togene på strækningen fremover kan køre med højere hastighed.

 

FAKTA

  • 7,5 km Sporfornyelse, ballastrensning og sporombygning
  • 11.800 stk. sveller
  • 15 km skinner
  • Ilagt 1 nyt sporskifte
  • 18.000 t udlægning af nye skærver
  • Fornyelse af 5 overkørsler og 1 stiovergang
  • 7.200 m nedpløjning af kabler
  • 1.100 m banketudvidelse
  • 3.300 m grøfteoprensning

Bygherre

Lokaltog A/S

 

Entreprenør 

Aarsleff Rail A/S

 

Underentreprenør

Strabag

 

Aftaleform

Hovedentreprise

 

Rådgiver

Rambøll A/S

 

Anlægsperiode

September-december 2016

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com