Vision

og værdier

 

Som den største danske aktør på baneområdet ønsker Aarsleff Rail: 

 • at være gode til at samarbejde både før, under og efter projekterne
 • at være gode til at gennemføre projekterne både fagligt og styringsmæssigt
 • at være kendt for valg af innovative løsninger
 • at have en høj kundetilfredshed.

 

Vi ønsker en indtjening, der sikrer en løbende udvikling af vores selskab. Derfor gælder følgende:

 • Vi integrerer risikostyring i alle projektets faser
 • Vi foretrækker samarbejdssager
 • Vi fokuserer på synergien mellem enheder og forretningsområder
 • Vi stræber efter  at vores basisomsætning er på drifts- og servicearbejder
 • Vores materielpark er opdateret og understøtter, at vi er på forkant med udviklingen.

 

For at fastholde vores fagligt kompetente medarbejdere vil vi have en arbejdsplads, hvor vi: 

 • i høj grad fokuserer på kvalitet, arbejdsmiljø og jernbanesikkerhed
 • løbende opdaterer vores medarbejdere til fagligt at kunne møde kommende udfordringer
 • er kendetegnet af en dialog, som udtrykkes via åbenhed, ansvarlighed og professionalisme.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com