kontrakt med Bane Nor

Aarsleff Rail vinder

spændende opgave i Norge

 

14. marts 2017 underskrev administrerende direktør Thomas Mollerup på vegne af Aarsleff Rail kontrakt med norske Bane NOR om at udføre prøvefunderinger og målinger ved Minnesund på banestrækningen Venjar-Langslet nord for Oslo. Udbygningen af strækningen til først Hamar og siden Lillehammer er en del av InterCity-satsningen på Østlandet. De nye spor vil fordoble kapaciteten på strækningen og gøre rejsetiden kortere.

Afdelingsleder for Aarsleff Rail i Norge Atle Larsen siger: ”Jeg er meget tilfreds med kontrakten, som afspejler den styrke, der findes i Aarsleff-koncernen”. Kontrakten er blandt de første som Bane NOR indgår i bygningen af nyt dobbeltspor til Hamar nord for Oslo og et essentielt bidrag til projekteringsarbejderne på den nye banestrækning. Dermed er Aarsleff Rail med fra starten på det omfattende projekt.

”Tilbudsfasen er forløbet særdeles godt, og alle i Aarsleff-koncernen har ydet deres bedste for at lave et godt og konkurrencedygtigt tilbud. Tilbuddet viser, at vi står stærkt, når det gælder samarbejde om strategiske projekter. Vi glæder os til at løse opgaven” slutter Atle Larsen.

Prøvefunderinger, kontrolmåling og dataindsamling gennemføres fra april 2017 til april 2018. Aarsleff Rail bidrager med projektledelse og planlægning, Entreprenørfirmaet Østergaard udfører alle jordarbejder, mens Aarsleff Fundering gennemfører funderingsarbejderne.

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com