Justering

Justering

 

Aarsleff Rail råder over en moderne, kompakt og fleksibel stoppemaskine - Plassermatic 08-275ZW, som vi anvender til mindre og mellemstore justeringsopgaver til både almindelige spor og sporskifter. Vi kan flytte maskinen mellem arbejdssteder på vores blokvogn, hvilket er mere fleksibelt end at flytte maskinen via spor. Det betyder, at vi kommer hurtigere rundt fra opgave til opgave i hele landet. Dermed mindskes kundernes anstillingsomkostninger, og vores fleksibilitet kan påvirke et projekt positivt i forbindelse med planlægning af aktiviteter.

 

Stoppemaskinen er udstyret med integreret computer, Automatic Lining Computer (ALC), som styrer og registrer sporets geometri, mens maskinen arbejder. Alle opmålinger af sporenes relative beliggenhed bliver lagret i maskinens Digital Recording Processor (DRP), som har indkodet de gældende danske banenormer. Maskinparken består desuden af en Matisa-ballastplov, som bruges, når vi udfører ballastfordeling efter sporjustering.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com