jernbanesikkerhed

Jernbanesikkerhed

 

Aarsleff Rail er godkendt til at levere alle former for jernbanesikkerhedsydelser ved arbejder på  og ved trafikerede jernbanespor og stationer i Danmark såsom:

 

  • planlægning af udførelse inden for gældende jernbanesikkerhedsregler
  • udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplaner og instruktioner
  • bestilling af sporspærringer
  • bestilling af kørestrømsafbrydelser
  • søgning af dispensationer.

 

Desuden har vi jernbanesikkerhedspersonale til rådighed, som varetager jernbanesikkerheden under arbejdets udførelse. Vi har blandt andet SR-arbejdsledere (SR1 og SR2), holdledere til kørestrøm, sikringsteknisk personale, lokomotivførere til fremføring af arbejdskøretøjer (herunder egne kørelærere) samt maskinførere.  

 

Alt vores skinnekørende materiel er godkendt til kørsel på alle baner i Danmark.

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com